С ринопластиката се цели създаването на по-хармоничен външен вид, като се запазят индивидуалните черти на лицето. Формата на носа става по-хубава, размерите му се коригират, премахват се вродени дефекти. Понякога ринопластиката се използва, за да се коригират проблеми с дишането.

Септопластиката представлява процедура при която изкривената носна преграда се подравнява или реконструира в зависимост от това колко тежко е изкривяването. Оперативния достъп е през ноздрите, без да остават белези по външния нос.

Септопластиката представлява процедура при която изкривената носна преграда се подравнява или реконструира в зависимост от това колко тежко е изкривяването. Оперативния достъп е през ноздрите, без да остават белези по външния нос.

Естетичната интервенция, с която се коригира ухото, се нарича отопластика или аурикулопластика.
Целта на пластиката на ухо е възвръщане на формата, големината или симетрията. Ухото се приема за правилно, когато отговаря на следните условия – да е отклонено от главата на не повече от 25 градуса, а дължината му да е равна на разстоянието от външния край на веждата до основата на носа.

Естетичната интервенция, с която се коригира ухото, се нарича отопластика или аурикулопластика.
Целта на пластиката на ухо е възвръщане на формата, големината или симетрията. Ухото се приема за правилно, когато отговаря на следните условия – да е отклонено от главата на не повече от 25 градуса, а дължината му да е равна на разстоянието от външния край на веждата до основата на носа.

Запишете своята консултация, сега!

Използвайте страницата за контакт, за да запишете своят час за консултация, още сега !
Запиши

Аз съм невероятно доволен от услугите!

Иван Красимиров

8 + 2 =